બોલ તેરે સાથ ક્યા સુલુક કિયા જાય?

આજે ફરીથી એક કોપી-પેસ્ટીયા ન્યુઝ સાથે હાજીર હુએ હૈ માય લોર્ડ… 😛

નીચેની લિંકમાં એક PDF ખુલશે જેમાં એક કોલમ છે, ‘ ઇધર ઉધર ‘. આ કોલમમાં ગાંધીજી વિશેના પેરેગ્રાફમાં અમને કશુંક જાણીતું લખાણ જોવા મળ્યું. અફકોર્સ, એમાં સોર્સ નહોતો લખેલો.

SHATDAL 2-7-2014 PAGE3

ખાંખાખોળા કરવાથી આ બ્લોગની લિંક મળી છે.

http://bakshinama.blogspot.in/2013/05/blog-post_4.html

અને જેને લિંકમાં આપેલ લેખ ન વાંચવો હોય એના માટે સ્ક્રીનશોટ, હાઈલાઈટ કરેલ પેરેગ્રાફ સાથે…

Now rest of the things is on Reader My Lord…

 

Gandhiji

Advertisements
Leave a comment

2 Comments

 1. Vishal Shah

   /  September 6, 2014

  એસે લોગો કે સાથે ઐસા હી સુલુક કિયા જાયે.. (જેમ તમે અહીં પર્દાફાશ કર્યો એવો…)

  Reply
 2. niki

   /  September 7, 2014

  hats off to you Harsh for bringing out truth…. Idhar-udhar is one of my favourite coulms and i have never expected this from such a great journalist as Vikram Vakil 😦

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: